Programma

Het Cloud Computing Congres 2011 bestaat uit een tweedaags programma met onderverdeling in 4 blokken. Per blok is een voorzitter aangesteld om het congres te begeleiden.

7 december 2011
Ochtend: Cloud Concreet - Enterprise Solutions
Middag: SMART Telecom Management en TMA Jaarcongres

Hier kunt u het programma van 7 december in PDF downloaden

8 december 2011
Ochtend: Cloud en Hosting
Middag: Cloud Concreet - Datacenter technologies

Hier kunt u het programma van 8 december in PDF downloaden

  

Woensdag 7 december 2011
Cloud Concreet - Enterprise Solutions

08.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Art Ligthart
09.35 uur Cloud als accelerator en Sector Clouds (Sessiezaal 1)
Ron Tolido, Chief Technology, Capgemini
 • Rationaliseren van het applicatielandschap: de cloud standaardiseert en versimpelt
 • Marktplaatsen: kennis van 'sector clouds' is de sleutel tot versnelling en productiviteit
 • Een vergelijking van de dominante Cloud marktplaatsen en ontwikkelplatforms
10.25 uur De Cloud als kant-en-klaar product bestaat niet (Sessiezaal 1)
Theo Slaats, Deloitte
De Cloud is geen klant-en-klare technologie oplossing die netjes verpakt wordt afgeleverd bij een bedrijf. Cloud is iets dat je zorgvuldig moet opbouwen om zo toegang te krijgen tot de mogelijkheden die cloud biedt om de bedrijfsvoering van een organisatie te verbeteren.
 • Hoe organiseer je de cloud voor je eigen bedrijf? Private of public cloud? Hoe zoek en krijg je voldoende zekerheid?
 • Wat verandert er wel en niet in je eigen organisatie? Welke kennis en kunde heb je niet meer nodig in je IT afdeling en wat moet je juist opbouwen? Is er eigenlijk nog een rol voor je eigen IT organisatie?
 • Wat weten we nog niet of moeten we nog op wachten? Wanneer is cloud volwassen genoeg? Of kun je beter even wachten? En waar moet je dan op wachten?
11.05 uur Koffiepauze
11.25 uur Windows Azure: met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond... (Sessiezaal 2)
Anko Duizer, Microsoft
In deze sessie wordt de huidige stand van zaken besproken rondom cloud computing en Windows Azure. Ervaringen worden gedeeld en de best practices komen aan bod. Hoe kom je met je hoofd vanuit de wolken, en zet je weer voet aan de grond met cloud computing?
Lessons learned op basis van diverse cloud migraties
Voorbeelden van succesvolle cloud computing producten en implementaties
 • Welke scenario’s zijn geschikt voor cloud computing?
 • Welke business modellen passen bij cloud computing?
 • Cloud computing best practices
 • Cloud computing in een hybride omgeving
Living in the Cloud (Sessiezaal 3)
Jan Aleman, CEO Servoy en medeoprichter Stichting Eurocloud
 • Kun je als organisatie 100% in de Cloud werken?
 • Leer hoe Servoy met meer dan 2 miljoen eindgebruikers van haar producten dit succesvol doet
 • Stappen naar de Cloud
 • Do's & Don'ts bij uw overstap naar de Cloud
How Oracle Technology Powers Your Cloud (Sessiezaal 4)
Hylke Visser (sales and development director, Oracle), Bert Grevelink (Technisch Directeur, VX Company) en Shannon Streifel (Consultant, Qualogy)
Oracle presenteert samen met haar partners VXCompany en Qualogy de resultaten van een aantal succesvolle Cloud implementaties. De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de lezing:
 • Strategy Oracle Cloud Computing
 • Exadata & Exalogic: Next Generation Building Blocks for Creating your Cloud, the foundation for your Cloud strategy
 • Exadata: Database storage in the Cloud
 • Exalogic: Applications in the Cloud
12.10 uur 100% vision, 100% future proof (Sessiezaal 1)
Robert Whiteside, hoofd Enterprise Business in Groot-Brittannië en de Benelux, Google
 • Hoe werken teams samen in de toekomst?
 • Wat betekent dit voor onze IT-infrastructuur?
 • En welke rol speelt cloud computing hierin?
Robert Whiteside zal tijdens zijn keynote verder ingaan op hoe technologie de manier waarop we samenwerken verandert en wat dit betekent voor bedrijven en organisaties. Daarnaast vertelt hij meer over de visie van Google Enterprise op de organisatie van de toekomst. Tenslotte laat Robbert zien hoe de tools van Google deze visie ondersteunen en hoe (mobiele) devices hierbij een centrale rol vervullen.
13.00 uur Lunchbuffet op de beursvloer

Woensdag 7 december 2011
14.00 uur Het grote Clouddebat (Marijke Gehoorzaal) 

Ook benieuwd hoe de grote spelers zich in de cloud bewegen? Onder leiding van Art Ligthart, Mister Cloud van Ordina, debatteren specialisten over de huidige ontwikkelingen. Ron Tolido (Capgemini), Theo Slaats (Deloitte), Alexandra Schless (Telecity Group), Hylke Visser (Oracle) en Anko Duizer (Microsoft) vormen het panel.

Woensdag 7 december 2011

SMART Telecom Management en TMA Jaarcongres

13.10 uur Ontvangst en registratie
14.00 uur Opening door dagvoorzitter Evert Jan Westera, Consultant, Contera Advies
14.05 uur Look what's talking: Wat is het geluid van een slimmere telecomwereld? (Sessiezaal 1)
Rob van den Dam, Global Telecommunications Industry Leader, IBM
 • Nieuwe spelregels voor telecomproviders in een veranderende wereld
 • De slimmer wordende klant vraagt om een andere aanpak
 • Hoe slimme telecomproviders profiteren van Big Data uit hun netwerk
 • Telecommunicatie als de middleware voor een slimmere wereld 
14.55 uur Breedband: welke rol voor regio-overheden? (Sessiezaal 2) Sietse van der Gaast, Stratix
Voor provincies en gemeenten is het steeds belangrijker om een visie te bepalen omtrent de ontwikkeling van snelle breedbandnetwerken in hun regio, en de rol die hierbij door de decentrale overheid gespeeld kan worden.
Deze lezing gaat in op verschillende aspecten die hierbij essentieel zijn:
 • het maatschappelijk en economisch belang van breedbandverbindingen
 • de verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van datagebruik
 • de verschillende visies over wat de ideale vorm van snel breedband is
 • wat wordt wel en niet toegestaan door Europese wet- en regelgeving?
 • welke aanpak, eigendomsmodel en rol voor de decentrale overheid in de uitrol hiervan is het meest effectief?
Ook wordt kort ingegaan op economische en juridische kansen en valkuilen.


Unified Communications & Collaboration uit de cloud (Sessiezaal 3)

Ing René Hochstenbach, Siemens Enterprise Communications B.V.

• Drie mogelijkheden van de uitrol van UCC
• Open standaarden vs open source
• Integratie in Social Media
• Het nieuwe werken tot een nieuw hoogtepunt brengen

15.35 uur Theepauze
  ICT van noodzakelijk kwaad naar een strategisch bedrijfsmiddel (Sessiezaal 2)
Robin van Iperen, Manager Informatisering en Automatisering, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • De meerwaarde van een ICT-strategie met een duale focus: zowel een interne als een externe orientatie.
 • Het resultaat een enorme verlichting van de administratieve last voor burgers en zorgprofessionals en een enorme kostenbesparing 6,8 mln.
 • Methodisch te werk gaan en gericht aanbesteden is daarbij essentieel.
 • Op het gebied van telecom een optimalisatie en standaardisatie van de backbone van het CIZ via een Europese aanbesteding IPVPN en toekomstgerichte VOIP-configuratie.
 • Met als resultaat transparantie in kosten en gebruik.

Telecom als enabler: Blauw meer en effectiever op straat (Sessiezaal 3)
Victor Viveen, vts Politie Nederland
De telecomfaciliteiten van de Nederlandse Politie zijn voor alle 60.000 medewerkers landelijk georganiseerd. De politie hanteert daarbij een mobiel tenzij beleid met ook een toenemend aantal smartphones. Door telecommogelijkheden verandert de communicatie binnen de politieorganisatie en ook tussen de politie en burger. Dit alles stelt nieuwe eisen aan de telecomvoorzieningen als onderdeel van de ict omgeving.

Wanneer IPv6? (Sessiezaal 4)

Ir. Frits Nolet, bestuurslid Stichting IPv6 Nederland (Stipv6)
De invoering van het tweede generatie internet protocol, IPv6 is nu in volle gang en noodzakelijk omdat de adressen van het huidige internet protocol, IPv4 uitgeput zijn. Bedrijven mogen niet achterblijven met de aanpassing van hun eigen netwerken.

 • Hoe zit het met de voorraad IP-adressen?
 • Wat zijn de hoofd kenmerken van IPv6?
 • Wanneer moet ik beginnen met IPv6?
 • Wat moet er in mijn organisatie gebeuren?
 • Hoe start ik met de invoering?
16.40 uur Case: Smartphones en tablets bij St Antonius Ziekenhuis (Sessiezaal 1)
Dr. Ir. Christiaan F.P. van Swol, Klinisch Fysicus en Medisch Manager St. Antonius Ziekenhuis en Ir. Wouter Bakker, Line of business manager Unified Communications, Dimension Data
Het St. Antonius is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op grote schaal – 5500 medewerkers – in samenwerking met Vodafone en Dimension Data, met smartphones en tablets gaat werken. Het project dat hieraan ten grondslag ligt, “Antonius Communiceert” heeft als doelstellingen het realiseren van een betere ondersteuning van zorgprocessen en informatievoorziening, betere bereikbaarheid voor patiënt en personeel, en kostenbesparingen.
Deze innovatieve business case gaat in op het “waarom” en “hoe” tot bepaalde keuzen is gekomen en beschrijft in hoofdlijnen de gekozen oplossing.
 • Business case project “Antonius Communiceert”, doelstellingen en gemaakte keuzen
 • Ontsluiting van zorgapplicaties aan het bed, waaronder patiëntendossiers
 • Volledige integratie van vaste en mobiele telefonie
 • Ondersteuning van de mobiliteit van medewerkers door een transparant en integraal dekkend telefonie- en datanetwerk, voor verschillende locaties
 • Hoge bedrijfszekerheid door maatregelen zoals virtual national roaming
17.30 uur Afsluiting

Donderdag 8 december 2011
Cloud & Hosting

08.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Rob Akershoek
09.35 uur Embedded Security (Sessiezaal 1)
Steve Shakespeare, Intel
Tegenwoordig is security, naast energie-efficiëntie en internetconnectiviteit, de derde steunpilaar van de IT. We wonen in een wereld met miljarden computers die op een dag alle met de cloud verbonden zullen zijn. Naarmate dit online gebruiksmodel groeit, nemen ook de aanvallen op consumenten, bedrijven en overheden steeds verfijndere en frequentere vormen aan. Elke dag ontdekt McAfee zo’n 55.000 nieuwe bedreigingen. Om onze veiligheid in de toekomst te verzekeren, wil Intel zijn technologieën combineren met die van McAfee en zo securitysystemen creëren die bestaan uit zowel hardware als software.
10.30 uur Managen van cloud computing (Sessiezaal 2)
Rob Akershoek
De gevolgen op de beheerorganisatie, processen en tools voor het beheren van cloud.
Cloud computing stelt aanvullende eisen ten een aantal essentiele processen, zoals request fulfilment, release en deployment management, configuration management en financieelbeheer.
Bijvoorbeeld:
 • Monitoren van cloud omgevingen (e.g. security, beschikbaarheid en performance)
 • Meten van gebruik
 • Licentiebeheer
 • Cloud request management
 • CMDB (vastleggen van cloud omgevingen)
 • Incident management (afstemmen met cloud leverancier)

Uniserver en de cloud (Sessiezaal 3)

Michiel Pronk, Teamleider Sales, Uniserver

Uniserver garandeert ICT partners in Nederland succesvol te maken in het leveren van Cloud Infrastructure as a Service.

 • trends in de huidige markt
 • pijnpunten en kansen voor ICT partijen
 • demo Infrastructure as a Service omgeving
 • succesvol zijn in het verkopen en leveren van Cloud Hosting
Who keeps the cloud in the air? (Sessiezaal 4)
Jelle Frank van der Zwet, Interxion
 • Resultaten Cloud Survey 2011
 • Verschillen tussen cloud adoptie in de US en Nederland
 • How to build cloud
 • Cloud Testlab voor Nederlandse ICT bedrijven.
11.10 uur Koffiepauze
11.30 uur Office 365 - SharePoint en Lync cross client platform (Sessiezaal 2)
Hans van der Meer, Microsoft
 • Cloud strategie Microsoft voor Enterprise
 • Wat is Office 365 : producten, licentiestructuur, pricing
 • IT-Beheeraspecten met Office 365
 • Office 365 en het belang van mobility -
 • Live sessie: Demo Lync en SharePoint
Op weg naar transparantie in de cloud: de noodzaak van normering en certificering (Sessiezaal 3)
Nan Zevenhek, Stichting Eurocloud Nederland

Proserve ScaleFlex, vliegt u ook door de cloud of gaat die vlieger niet op? (Sessiezaal 4)
Michael Weers, accountmanager/projectleider Proserve en Michiel Steltman, directeur DHPA
In deze sessie toont proserve de flexibiliteit en schaalbaarheid van haar cloud platform. Betalen voor het daadwerkelijk gebruik per maand met de schaalbaarheid en flexibiliteit die heden ten dage van de cloudomgeving wordt verwacht is niets mis. Toch kan het anders met vCLoud ScaleFlex, gebaseerd op Vmware.
 • Een klantcase met seizoensgebondenheid, die de flexibiliteit en schaalbaarheid goed weergeeft
 • Hoe heeft proserve haar cloud platform over meerdere datacentra opgebouwd
 • Hoe realiseer je een kostenbesparing in je IT-omgeving
 • Hoe houd je als IT-manager zelf grip op de outsourced omgeving? 
 • Vertrouwen in de cloud: M. Steltman gaat in op de sentimenten en gebeurtenissen rond internetveiligheid en vertrouwen, en geeft aan hoe de hostingsector hier mee omgaat.
12.15 uur Enterprise IT is shaking on its foundations trying to move beyond the private cloud! (Sessiezaal 1)
Simon Crosby, oprichter en CTO van Bromium
Voorbij de private cloud gloren er andere soorten clouds die als een storm door de enterprise-IT zullen razen. Hoewel de private cloud vele beheervoordelen biedt en erin slaagt de traditioneel handmatige taken van de IT-afdeling te automatiseren, ontbeert hij de belangrijkste eigenschappen van de public cloud. Dit seminar behandelt de infrastructuurvereisten voor het leveren van beide soorten clouds, onderzoekt hoe het in veel bedrijven met die infrastructuren gesteld is en wijst op een weg voorwaarts voor de IT, waarlangs ondernemingen veilig en beveiligd kunnen overstappen naar de cloud. 
 
13.05 uur Lunchbuffet op beurs

Donderdag 8 december 2011
Cloud Concreet - Datacenter technologies

13.10 uur Ontvangst en registratie
14.00 uur Opening door de dagvoorzitter Rob Akershoek
14.05 uur Building The World’s Largest Working Clouds in Hours, Not Days (Sessiezaal 1)
Edmund English, Dell
At this session Ed English will track Dell’s meteoric rise in the cloud building space to become the choice provider for the world largest clouds. U verlaat de sessie met een helder begrip van:
 • Hoe Dell de kracht levert achter 18 van ’s werelds 25 grootste clouds
 • Strategie achter zeven recente cloudaankopen
 • Eenvoudige aanpak om de cloud te verenigen met wat je nu al draait
 • Wat Dell doet met OpenStack
 • Hoe je de legacyinfrastructuur omzet in een geautomatiseerde cloud
14.55 uur Revenue and cost expectations for datacenters (Sessiezaal 1)
Johann Strauss, Director IT & Security Solutions Western-Europe, Huawei
Voorstanders van de cloud beweren vaak dat cloudcomputing goedkoper is dan de traditionele IT-processen en -technieken. Klopt dit wel? Aan de vraagkant heeft men vaak geen zicht op de werkelijke IT-uitgaven. Veel kostenposten blijven onhelder. Zodra afnemers inzien dat cloud- en in-house IT beide behept zijn met hun eigen risico’s en voordelen, begrijpen ze dat een hybride aanpak misschien meer zin heeft. 
 • IT gaat over techniek. Waarom heeft iedereen het dan ineens over services?
 • Datacenters ontmanteld: wat zit erin en wat is gebruikelijk?
 • Wil ik wel een datacenter in een doosje? Tien redenen om geen datacenter in a box te nemen
 • Mijn datacenter is onmisbaar. Welk risico levert het nieuwe ontwerp op? Kan ik de IT dan niet beter zelf doen?
 • Verenigen hybride clouds echt de veiligheid van eigen IT met de flexibiliteit van cloudservices?
 • Hoe zit het met de vendor lock-in? En wat moet ik met de bestaande omgeving?
 • Kan ik zinvol voorspellen wat mijn behoefte is over drie à vijf jaar? En over tien jaar? Nee toch zeker?
Intel IT Case Study: een praktische benadering van private cloud computing (Marijke Gehoorzaal, deze lezing duurt 60 minuten)
Steve Anderson, Senior Virtualization Engineer, Data Center Engineering Group, Intel
Private cloud is an integral part of Intel IT’s data centre strategy to provide a cost-effective, highly agile back-end, in support of our overall IT strategy based on business value creation and boosting employee and business productivity. Steve will detail his experiences with private cloud deployments to date, what is planned and share how Intel IT is developing a cloud computing strategy based on growing the cloud from the inside out.
 
15.35 uur Theepauze
15.55 uur
Openstack, build your open source cloud solution (Sessiezaal 2)
Marcel van Drunen, Senior EMEA Enterprise Technologist High Performance Computing and Cloud Technologies, Dell
Beschrijving van een praktijkcase van Dell waarin wordt uitgelegd wat Openstack is, welke elementen het bevat en hoe het werkt. Aan de hand van een case uit de praktijk wordt uitgelegd hoe een open souce cloud oplossing kan worden gebouwd.

iPAD in Enterprise en de datacenter infrastructuur (Sessiezaal 3)
Marcel Beelen
De iPad doet steeds meer zijn intrede in het bedrijfsleven. Maar wat betekent dat voor de infrastructuur in het datacenter? En niet alleen het management heeft er eentje, verschillende medewerkers brengen het device zelfs mee van thuis. Hoe geef je ze toegang SAP of tot SharePoint? De oplossing volgens sommige fabrikanten: desktopvirtualisatie. Een presentatie over de markt: de spelers, de producten, en de plussen en minnen van al die technologie in je datacenter. Doelgroep van deze presentatie zijn beheerders of  IT-management  werkzaam bij niet-IT organisaties.

De betekenis van een gespecialiseerd datacenter voor de cloud dienstverlening: ontzorging (Sessiezaal 4)
Alexandra Schless (Algemeen Directeur TelecityGroup) en Leon van den Bogaert (Ctac)
De sessie wordt verzorgd in samenwerking met een klant van TelecityGroup.
 • Geen zorgen over  veiligheid, flexibiliteit en continuïteit          
 • Dankzij specialisatie en onafhankelijkheid van het datacenter kan de cloud dienstverlening zonder belemmeringen groeien
 • Zichtbare en onzichtbare kwaliteit: transparantie, duidelijkheid en de factor ‘mens’
 
16.50 uur Cloud, a Gift from the Skies (Sessiezaal 1)
Dr. Anwar Osseyran, directeur van SARA
 • Rationaliseren van ICT-infrastructuren met de cloud
 • Noodzaak van cloudcomputing voor onderzoek en onderwijs
 • Modellerings- en simulatieclouds voor kleine en middelgrote organisaties
 • Cloudcomputing als de volgende stap in green IT
 • Gevolgen van de cloudrevolutie voor datacenters
 • Cloudcomputing helpt de kenniseconomie
17.30 uur Afsluiting
Congresnieuws

12 december - Een IT-landschap zonder cloud is nauwelijks meer voor te stellen. Dat bleek op 7 en 8 december uit het aantal bezoekers dat de vakbeurs CloudExpo NL bezocht. Ruim 1700 belangstellenden vonden hun weg naar de Utrechtse Jaarbeurs om zich te laten informeren naar de laatste ontwikkelingen uit het IT-wolkendek. CloudExpo NL bracht de belangrijkste spelers samen op een overzichtelijke beurs.
07 december - Een deskundig panel met uiteenlopende meningen over de cloud. Daarmee werd het eerste deel van het tweedaagse Cloud Computing Congres afgesloten. Een vermakelijk en interessant toetje.
07 december - De rol die de cloud speelt, gaat de komende tijd alleen maar toenemen. Dat zei Ron Tolido, Chief Technology bij Capgemini, tijdens zijn openingskeynote tijdens de tweede editie van het Cloud Computing Congres.
07 december - De cloud is niet meer te negeren en fungeert als breekijzer voor ontwikkelingen in het IT-landschap. Met die boodschap opende Ron Tolido, Chief Technology bij Capgemini, de tweede editie van het Cloud Computing Congres op 7 december in de Jaarbeurs in Utrecht.
21 november - Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cloud computing en telecom kan een bezoek aan de vakbeurzen Cloud Expo NL en TelecomExpo 2011 niet overslaan. Deze gratis vakbeurzen worden gehouden op 7 en 8 december in de Utrechtse Jaarbeurs. Klik hier voor gratis registratie en maak kans op een iPad 2.
17 november - Op 7 december vindt om 14.00 uur in de Marijke Gehoorzaal van de Jaarbeurs in Utrecht een interessant clouddebat plaats.
09 november - In een tijd waarin eisen aan zekerheid en continuïteit steeds groter worden, laat TelecityGroup graag samen met één van haar klanten, ICT Solution Provider Ctac, zien hoe een gespecialiseerd, carrier neutraal datacenter de cloud dienstverlener ontzorgt.Alexandra Schless van TelecityGroup legt u een interessante case voor tijdens de tweede editie van het Cloud Computing Congres dat op 7 en 8 december in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden.
03 november - Het programma van het FttX Congres in de Jaarbeurs Utrecht op woensdag 7 december is zo goed als rond! Met tal van sprekers uit verschillende sectoren belooft het een boeiende dag te worden. Het programma besteedt aandacht aan de uitrol en de kracht van nieuwe diensten bij de ontwikkeling van glasvezel.
Tijdens het congres worden ook de eerste Glaskaart van Nederland en de Glasmonitor 2012 gepresenteerd.
25 oktober - Steve Shakespeare, salesdirector bij Intel, laat tijdens het Cloud Computing Congres zijn licht schijnen over embedded security. Hij verzorgt tijdens het tweedaagse vakcongres een lezing over dit onderwerp.
24 oktober - Robin van Iperen spreekt op het Cloud Computing Congres dat op 7 en 8 december wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De Telecommanager van het Jaar spreekt in het gedeelte met als thema ‘Smart Telecom Management’.
21 oktober - ‘Met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond…’ Onder de titel verzorgt principal platform strategy adviseur bij Microsoft Anko Duizer een lezing op het Cloud Computing Congres dat op 7 en 8 december in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden.
20 oktober - Theo Slaats, partner bij Deloitte, geeft in een plenaire sessie op het Cloud Computing Congres zijn visie op de cloud. Volgens hem bestaat de cloud als kant-en-klaar product niet en vereist het veel aandacht voordat er een degelijke oplossing staat.
19 oktober - Rob van den Dam gaat in zijn keynote tijdens het Cloud Computing Congres dieper in op het geluid van een slimmere telecomwereld. De Global Telecommunications Industry Leader van IBM opent het middagdeel op 7 december.
18 oktober - Victor Viveen verzorgt een lezing op het Cloud Computing Congres dat op 7 en 8 december haar tweede editie kent. Viveen spreekt in het gedeelte met als thema ‘Smart Telecom Management’ over de inzet van telecommunicatie bij de politie.
15 oktober - Edmund English, datacenterstrateeg van Dell, verzorgt een keynote op het Cloud Computing Congres. Dit vakcongres kent op 7 en 8 december haar tweede editie in de Jaarbeurs in Utrecht.
15 oktober - Wat zijn de gevolgen van de cloud voor de beheerorganisatie en welke processen en tools zijn er voor het beheren van de cloud? Rob Akershoek, consultant bij 2e2, geeft in zijn lezing op het Cloud Computing Congres de antwoorden.
14 oktober - Het programma voor de tweede editie van het Cloud Computing Congres is beschikbaar. De programmacommissie heeft een mix van internationale en nationale topsprekers op het gebied van cloud computing weten te strikken om hun kennis met de bezoekers te delen. Het programma is te vinden op de website van het congres.
13 oktober - Simon Crosby, voormalig CTO van Citrix en oprichter van Bromium, is één van de keynote sprekers tijdens de tweede editie van het Cloud Computing Congres. Hij richt zich in zijn lezing vooral op wat de cloud teweeg brengt binnen de traditionele IT.
12 oktober - Voorstanders van de cloud beweren vaak dat cloudcomputing goedkoper is dan de traditionele IT-processen en -technieken. Klopt dit wel? Norman Lindsey, senior principal expert for cloud solutions bij Huawei, geeft antwoord op die vraag tijdens zijn lezing op het Cloud Computing Congres.
05 oktober - De manier waarop we werken verandert ingrijpend en maakt een interessante en snelle ontwikkeling door. Flexibiliteit, mobiliteit en productiviteit staan hierbij centraal. Robert Whiteside van Google Enterprise bespreekt Google's 100% visie en hoe bedrijven hiermee de vruchten kunnen plukken van de kansen die technologie ons biedt.

Nieuwsarchief

Photos DW&BI Summit April 2014

Impression of the April, 2014 edition of the annual Summit on Data Warehousing and Business Intelligence in The Netherlands. Featured keynote speakers Claudia Imhoff, Colin White, Rick van der Lans and Mike Ferguson. (Photo's by Suzanne Klaver Fotografie.)
SK2_0187[1] SK2_0242[1] SK2_0282[1]
SK2_0214[1] SK2_0248[1] SK2_0298[1]
SK2_0233[1] SK2_0249[1] SK2_0299[1]
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Event Info

7 en 8 december 2011
Jaarbeurs Utrecht
secretariaat@array.nl
@AdeptEventsNL / #dwbisummit

Gelijktijdig met de beurs Cloud Expo NL wordt een spraakmakend congres met internationale topsprekers georganiseerd in de Jaarbeurs Utrecht.
Related events

 Release
Het vakblad voor software-ontwikkeling

 Java Magazine
Het vakblad voor softwareontwikkeling op het Java-platform

 Release
Onafhankelijk vakblad over software architectuur

 Adept Events
Seminars, workshops and conferences on IT and Business - IT alignment. Internationall...

 BI-Platform
BI-Platform is dé portal op het gebied van Business Intelligence

 Agile Integratie van Enterprise en Cloud Data met Datavirtualisatie
Datavirtualisatie is de nieuwste data integratietechnologie. Toepassen van datavirtua...

Tweets
AdeptEventsNL Wij tegen Zij in #Agile en #Scrum, http://t.co/mTuLXo0mTB - ongeveer 22 uur geleden
AdeptEventsNL Maakt de #cloud #applicatieintegratie makkelijker of moeilijker? Praktisch seminar, @guycrets http://t.co/tGcPoO6rjA #SOA #ESB #EAI 17 juni - 6 dagen geleden
AdeptEventsNL Microsoft invests Big Time in #BigData and #In-memory, http://t.co/TOBIeKWjMC. Get updated by @rick_vanderlans http://t.co/UfwD6oVX9B - 6 dagen geleden
AdeptEventsNL Integreren van cloud data, enterprise data en #bigdata met #DataVirtualization . Op 8 mei in http://t.co/XWY6oC8uB2 @AdeptEventsNL - 7 dagen geleden
AdeptEventsNL Lessons learned van de #modelleertechnieken van #UML en #SmartUseCases met @aahoogendoorn, 11 en 12 juni, http://t.co/GctpmVlWos #usecases - 7 dagen geleden
AdeptEventsNL How to design your #dw_architecture to support #operational_BI? Join @rick_vanderlans May 21-22, Hilversum, http://t.co/Njz40DvdBl - 7 dagen geleden
AdeptEventsNL #BigData loodst schepen Rotterdamse haven binnen - Computerworld http://t.co/m3eise2rRo. Meer toepassingen: http://t.co/UfwD6oVX9B - 8 dagen geleden
AdeptEventsNL Voorkom #integratiesilo's met #datavirtualisatie, middag-avondseminar met @rick_vanderlans, 8 mei, Hilversum, http://t.co/QU5IaATEvA - 8 dagen geleden
Platinum sponsor

Sponsor